Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svoj slobodný
a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov
č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):


Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Titul
  • Názov firmy
  • Adresa
  • Emailová adresa
  • Rodné číslo (pri kúpnych zmluvách)
  • Telefónne číslo

 


Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť PU Trade s.r.o., Royova 806, 020 01 Púchov, IČO:
51771462. Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania
žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou PU Trade s.r.o.
Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára.
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email:
info@puchovskebyty.sk . V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po
uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa
v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 

Napíšte nám
Meno:
Mám záujem:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia